9 χρόνια λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας στον Δήμο Πατρέων

Έχει φιλοξενήσει έναν μεγάλο αριθμό γυναικών και των τέκνων τους