3η Διεθνής Συνάντηση του έργου για την «Ενδυνάμωση των Αθλητριών»

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης  διοργάνωσε στην  Αθήνα την 3η Διεθνή Συνάντηση του έργου «Ενδυνάμωση των Γυναικών Αθλητριών», στη διάρκεια της  οποίας συζητήθηκε η πρόοδος του έργου #EWA και το τι πρέπει να γίνει, όπως την ανάγκη δημιουργίας ενός γραφείου βοήθειας όπου οι αθλήτριες θα μπορούσαν να αναφέρουν περιστατικά κακοποίησης και παρενόχλησης. Παράλληλα, κρίθηκε σκόπιμο ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα υπομνήμα που θα περιλαμβάνει μια στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας και της κακοποίησης κατά των αθλητριών. Στις εργασίες της συνάντησης ειδική αναφορά έγινε στην εκπαίδευση των  γυναικών προπονητριών προκειμένου να είναι σε θέση να διδάξουν κάποια μαθήματα πρόληψης της βίας στις αθλήτριες».

Τόσο η συμμετοχή όσο και τα θέματα που αναπτύχθηκαν ικανοποίησαν τους συμμετέχοντες εταίρους οι οποίοι για ακόμη μία φορά συνεργάστηκαν  άριστα και παραγωγικά επάνω σε ένα τόσο σημαντικό έργο για την προστασία των αθλητριών από τη σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση.

info@eurolocaldevelopment.org

https://www.instagram.com/eurolocaldevelopment/