2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα 5 πανεπιστημίων – Η χρηματοδότηση για την Πάτρα

Δείτε αναλυτικά