21,48 εκατ. ευρώ σε 218 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

Στα πλαίσια της Δράσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση»