Ώρα Πατρών: Τοποθέτηση του Γιάννη Τσιμπούκη για τον προϋπολογισμό 2021

Η εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο