Ώρα Πατρών: Σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης τώρα

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης