Ώρα Πατρών-Γιώργος Ρώρος: Για την ανάπλαση της οδού Κωνσταντινουπόλεως

Η ανακοίνωση της παράταξης