Χωρίς νερό αρκετές περιοχές του Δήμου Πατρέων

Δευτέρα και Τρίτη