Χριστίνα Αλεξοπούλου: Επανεκλογή στη θέση του Γραμματέα της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Η δήλωση της