Φαρμάκης: “Ισχυρό στήριγμα ο Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην εξίσωση: Πιο ισχυρές επιχειρήσεις – πιο πολλές θέσεις εργασίας”

“Κάτι αλλάζει στον τόπο μας προς το καλύτερο”