Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ

Η συνέργεια των δύο φορέων θα είναι συνεχής, δυναμική και διαχρονική