ΥΠΕΣ: Χρηματοδότηση 85 εκατ. ευρώ σε δήμους – Η κατανομή στη Δυτική Ελλάδα

Δείτε αναλυτικά