Υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΟ 2021

«Υπευθυνότητα, διαφάνεια, ορθολογισμός, συγκράτηση δαπανών και ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων» «Σε πέντε άξονες στηρίζεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αυτοί είναι: Πρώτον, η υπευθυνότητα. Δεύτερον η διαφάνεια και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Τρίτον, η  ορθολογική…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΟ 2021