Τ. Παπαδόπουλος: “Η πραγματική ευφυΐα εκδηλώνεται μέσα από την ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται στο νέο περιβάλλον”

Συμμετείχε στη διαδικτυακή ημερίδα που οργάνωσε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας