Τριαντατέσσερεις θεματικές Διαδρομές στους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας στην διάθεση των επισκεπτών

 μέσα από το πρόγραμμα PATH /Interreg GR-It. Η Δημιουργία θεματικών Διαδρομών αποτελεί μια σύγχρονη διεθνή πρακτική Τουριστικής Προβολής. Το έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα PATH /Interreg GR-It  προβλέπει τη δημιουργία θεματικών διαδρομών τόσο…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Τριαντατέσσερεις θεματικές Διαδρομές στους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας στην διάθεση των επισκεπτών