Τραυματισμός ναυτικού Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στην Πάτρα

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο