Το πρόγραμμα R&DWomen’sProject ξεκινά στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα: Στόχος είναι η ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου με ψηφιακές δεξιότητες

Το R&D Women’s Project, μια καινοτόμος πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων για τις γυναίκες της υπαίθρου, ξεκίνησε επίσημα την πρώτη του δραστηριότητα.

Το έργο, του οποίου ηγείται η INNSAMBLE (Ισπανία) σε συνεργασία με την CONTEXTOS (Πορτογαλία) και τη NewCO SA (Ελλάδα), στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευέλικτης και πρακτικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας με τη χρήση συμμετοχικών εργαλείων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ψηφιακού αλφαβητισμού στη σημερινή ταχέως εξελισσόμενη αγορά εργασίας, το έργο R&D Women’s Project εστιάζει στην ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου παρέχοντάς τους τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης. Μέσω των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ικανοτήτων που προσδιορίζει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τα άτομα ώστε να ευδοκιμήσουν στην αγορά εργασίας.

Η εναρκτήρια δραστηριότητα του έργου περιλαμβάνει τη διενέργεια εμπεριστατωμένης ανάλυσης του πλαισίου ικανοτήτων. Για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους εργοδότες και τους κρατικούς φορείς απασχόλησης, το έργο Ε&Α Γυναικών διαχειρίζεται επί του παρόντος μια έρευνα. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό των συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα προκειμένου να εξασφαλίσουν επικερδή απασχόληση και να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας.

Οι οργανώσεις από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα είναι ενθουσιασμένες με τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει αυτή η πρωτοβουλία στη ζωή των γυναικών της υπαίθρου στις τρεις χώρες. Εξοπλίζοντάς τες με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών, στη μείωση των ανισοτήτων και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές κοινότητες.

Το συνεχιζόμενο έργο του έργου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Γαρυφαλιά Πλατανίτη

Τμήμα RnD

NewCo SA

Email: plataniti@newcotech.io

Σχετικά με το πρόγραμμα R&D Women Project: Το R&D Women είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευέλικτης και πρακτικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, βασισμένης σε συμμετοχικά εργαλεία, για την παροχή στις γυναίκες της υπαίθρου των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης. Το έργο συντονίζεται από την INNSAMBLE (Ισπανία), σε συνεργασία με την CONTEXTOS (Πορτογαλία) και τη NewCO SA (Ελλάδα).