Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ανάμεσα στα ιδρύματα όπου θα τοποθετηθούν αστυνομικοί

Όσα δήλωσε ο Άγγελος Συρίγος