Το Πανεπιστήμιο Πατρών στη λίστα για Ομάδα Προστασίας

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου