Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεσηκώνεται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Αντιδράσεις για τη σύσταση ομάδας προστασίας πανεπιστημιακού ιδρύματος