Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Αιγιάλεια στο Ευρωπαϊκό έργο SEACAP 4 SDG

Στο έργο συμμετέχει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου