Το βουλκανιζατέρ που θα εφημερεύει την Κυριακή 3 Ιανουαρίου στην Πάτρα

Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι