Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στον Δήμο Θέρμου

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη 2η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στον Δήμο Θέρμου