Τάκης Λαϊνάς: «Η φύση είναι οδηγός γενναιόδωρος»

Γράφει ο Τάκης Λαϊνάς: Το κείμενο (απόσπασμα) που ακολουθεί είναι σχετικά παλιό αλλά κατά τη γνώμη μου αποκτά μια επικαιρότητα …

The post Τάκης Λαϊνάς: «Η φύση είναι οδηγός γενναιόδωρος» appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.