Τάκης Αντωνακόπουλος: Νομιμότητα- Διαφάνεια- Συλλογικότητα

Η ορθή τεκμηρίωση για τη χρήση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου μέσω διαπραγμάτευσης, από τους τεχνικούς επιστήμονες, πανηγυρικά επιβεβαιώθηκε από …

The post Τάκης Αντωνακόπουλος: Νομιμότητα- Διαφάνεια- Συλλογικότητα appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.

Author: