Σωματείο Ιπποκράτης: “Αναμονή και για τη νέα πτέρυγα”

Η ανακοίνωση