Σωματείο Εργαζομένων “ο Ιπποκράτης”: Αποχωρήσεις ειδικευμένων νοσηλευτών από τα Νοσοκομεία

Ανακοίνωση