Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης για δράσεις πολιτισμού και τουρισμού

Για κινηματογραφικές παραγωγές και δυνατότητες συνεργασιών με διεθνείς φορείς του κινηματογράφου