Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το «Άλμα Ζωής» 

Προγραμματίζονται μια σειρά στοχευμένων ενεργειών ευαισθητοποίησης