Στο τελικό στάδιο για την υλοποίησή του το έργο κατασκευής των πεζοδρομίων του ανατολικού τμήματος της Ναυπάκτου

Β.Γκίζας: «Με συνέπεια ανταποκρινόμαστε στις δεσμεύσεις μας»