Στήριξη και μεγαλύτερων επιχειρήσεων: Στο τραπέζι σχέδιο ενίσχυσης 3 εκατ. ευρώ

Σχέδιο ενίσχυσης έως 3 εκατ. ευρώ για τις πληττόμενες επιχειρήσεις από την υγειονομική κρίση που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους επεξεργάζεται για τον Ιανουάριο του 2021 το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Καθημερινή”, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει να ενισχύσει επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και έχουν τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ με ποσά (σωρευτικά) έως 3 εκατ. ευρώ έναντι του ορίου των 800.000 ευρώ που ισχύει στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Τα όρια αυτά ενδέχεται να διαφοροποιηθούν αλλά η κεντρική ιδέα είναι σε κάθε περίπτωση να ενισχυθούν επιχειρήσεις με εργαζόμενους. Με βάση τον εν λόγω κανονισμό η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις που υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά την επιλέξιμη περίοδο τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Επίσης σημειώνεται ότι η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30 ης Ιουνίου 2021 ή μέρος της περιόδου αυτής.
Ως μη καλυπτόμενες δαπάνες θεωρούνται αυτές που δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη των επιχειρήσεων, ούτε από άλλες ενισχύσεις που τυχόν έχουν λάβει. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70% των μη καλυπτόμενων με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οπότε μπορεί να καλύψει έως και το 90%. Πάντως τα όρια αυτά είναι ανώτατα και η κυβέρνηση ενδέχεται να αποφασίσει μικρότερα ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού του 2021, που αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα ειδικό αποθεματικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού ύψους 3 δισ. ευρώ, μέρος του οποίου θα καλύψει και την επιστρεπτέα 5.

Σημειώνεται ότι οι ζημιές των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό μπορούν να θεωρηθούν ως μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Οι ενισχύσεις μάλιστα μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό θα προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση τους, βάσει ελεγμένων λογαριασμών. Το νέο αυτό εργαλείο το οικονομικό επιτελείο για την επόμενη φάση, προς το τέλος της πανδημίας.

Πηγή: enikonomia.gr