σπιράλ και Εμπορικός Σύλλογος: Κοινές απόψεις και ανησυχίες

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της παράταξης στα γραφεία του Συλλόγου