Σεμινάριο Επιμελητηρίου Αχαΐας- Ανθρώπινη δύναμη & Επιχειρηματικότητα

Αντιστροφή των επιπτώσεων του covid-19 μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού Τετάρτη, 20.1.2021, 15:00-18:00, online. Το Επιμελητήριο Αχαΐας αντιλαμβανόμενο τα …

The post Σεμινάριο Επιμελητηρίου Αχαΐας- Ανθρώπινη δύναμη & Επιχειρηματικότητα appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.