Ρητή εντολή του Μητροπολίτη Πατρών στις τοπικές ενορίες για τη τήρηση των μέτρων

Η εκκλησία θα κάνει τα δέοντα όμως η πίκρα στους κύκλους της για τη στάση της πολιτείας παραμένει