Πόσες ημέρες εκλογικής άδειας δικαιούνται οι ετεροδημότες

Οι εκλογείς 2023 ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι ετεροδημότες εκλογείς θα ψηφίσουν σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών της έδρας του Νομού, όπου διαμένουν.

Όλοι οι εκλογείς, μπορούν να ενημερώνονται για το εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουν, με την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής απόφασης του οικείου Αντιπεριφερειάρχη το αργότερο 10 ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία γνωστοποιείται στους δήμους του νομού.

Ένα ερώτημα που εκφράζουν αρκετοί πολίτες είναι το τι ισχύει πλέον για τους ετεροδημότες. Ως ετεροδημότης λογίζεται ο εκλογέας (ψηφοφόρος) που επιθυμεί να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του, τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι εγγεγραμμένος.

Οι ετεροδημότες υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση και βάσει αυτών των αιτήσεων καταρτίζονται οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι.

Πόσες ημέρες εκλογικής άδειας δικαιούνται οι ετεροδημότες

-Μία (1) εργάσιμη ημέρα σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200 ‐ 400 χλμ
-Δύο (2) εργάσιμες ημέρες σε όσους μετακινηθούν μόνο οδικώς 401+ χλμ (με υπεύθυνη δήλωση)
-Για μετακίνηση σε νησιά (χωρίς οδική πρόσβαση) – Οι ημέρες άδειας (έως 3) θα εξετάζονται κατά περίπτωση
-Όσοι εργάζονται την Κυριακή των εκλογών θεωρείται ημέρα ειδικής άδειας με αποδοχές

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ