Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 2,6 εκ. ευρώ

Για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης