Προβληματισμός από τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα απόσυρσης ή μη των αποθεμάτων σταφίδας

Όσα τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση