Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου AGRO SE VI

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ηγείται του εταιρικού σχήματος του έργου