Πού βρισκόταν ο Χριστός τα άγνωστα χρόνια από 13 έως 30 ετών;

Τα άγνωστα χρόνια της ζωής του Χριστού. Πού ήταν ο Χριστός από 13 έως 30 ετών; Υπήρξε στα αλήθεια Εσσαίος; Ποια είναι η αλήθεια για τα θαύματά Του, τη διδασκαλία Του, αλλά και τη θεϊκή…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Πού βρισκόταν ο Χριστός τα άγνωστα χρόνια από 13 έως 30 ετών;