Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη σε Αχαΐα και Ηλεία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης