Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες»: Εκδήλωση Μνήμης για τους «ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ»

Όσα αναφέρει ανακοίνωση