Πληρωμές Αγροτών 2020 : Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμή καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης, Ενίσχυσης για Γεωργικές Πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (πρασίνισμα) και καθεστώτος Νέων Γεωργών …

The post Πληρωμές Αγροτών 2020 : Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.