Πλατφόρμα ευφυών εφαρμογών στο εξωτερικό υδραγωγείο της Πάτρας

Οι βασικοί στόχοι του έργου PerManeNt στο οποίο συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ