Πιστοποίηση για τα βιολογικά προϊόντα Αμφιλοχίας Γη

Πιστοποίηση για τα βιολογικά προϊόντα Αμφιλοχίας Γη. Η πιστοποίηση αφορά στην παραγωγή & εμπορία Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 & 889/2008 & για στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τα Τεχνικά Πρωτόκολλα…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Πιστοποίηση για τα βιολογικά προϊόντα Αμφιλοχίας Γη