Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας: Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη

Σε τι αναφέρεται