Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση της CPMR

Για τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών χωρών