Περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ): Οι υδατοκαλλιέργειες μπαίνουν σε τάξη

Η υδατοκαλλιέργεια αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον αειφόρες δραστηριότητες, καθώς προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την υγεία των ψαριών και την προστασία των καταναλωτών. Η Ελλάδα…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ): Οι υδατοκαλλιέργειες μπαίνουν σε τάξη