Παραλία και Καλλιθέα επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του σπιράλ

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις με Προέδρους και μέλη των τοπικών συμβουλίων