Πανεπιστήμιο Πατρών: Σύνοδος Πρυτάνεων και εκδηλώσεις για τον κορωνοϊό

Εβδομάδα ουσιαστικών δραστηριοτήτων για το εκπαιδευτικό ίδρυμα