Πανεπιστήμιο Πατρών – Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και της 117 Πτέρυγας Μάχης

Όλες οι λεπτομέρειες